Alpina VM i Åre 2007

Här mätte vi såväl besökarnas upplevelse av Alpina VM som de effekter som sponsorerna uppnådde genom sin aktivering och närvaro under evenemanget.

Sofis Modes Sommarturné 2010

Här mätte vi turnéns samtliga samarbetspartners genomslag bland besökarna. Allt från kännedom till attityd och preferens.

Välkommen till Rubin Research & Consulting AB!

Rubin Research är ett oberoende undersökningsföretag, som har specialiserat sig på att mäta och följa upp investeringar och aktiviteter inom marknadskommunikation. Vi jobbar med såväl kvantitativa som kvalitativa verktyg för att på bästa möjliga sätt tillgodose våra kunders informationsbehov.

Vår uppdragsprofil har en tyngdpunkt inom segmentet sponsring och events, och jobbar årligen med ca 30-35 av Sveriges största evenemang inom idrott, musik och underhållning. Vi genomför både skräddarsydda undersökningar på direkt uppdrag av kund, som att vi erbjuder kostnadseffektiva omnibussupplägg där flera beställare kan dela på ett uppdrag.

När vi utvärderar ett evenemang gör vi det ofta i samarbete med ett flertal olika intressenter som samtliga har olika infallsvinklar och målsättningar med evenemanget; för arrangören är det viktigt att mäta genomförandet och upplevelsen av evenemanget (evenemangs-upplevelse), medan sponsorer och partners vill veta vilka effekter de fått ut av sitt engagemang och sin närvaro under evenemanget (sponsoreffekter) och regionen där evenemanget äger rum vill veta vilka turistekonomiska konsekvenser som evenemanget skapar i form av omsättning och benägenheten att vilja komma tillbaka som turist i framtiden (turistekonomi).